KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG, NGHIỆM THU VÀ HOÀN CÔNG CÔNG TRÌNH

Quy trình xây dựng nhà bước 4 là Sau khi xây dựng hoàn tấc các bên có liên quan sẽ tiến hành sẽ tiến hành kiểm tra chất lượng , nghiệm thu và hoàn công công trình, Huỳnh Gia Mộc mời các bạn xem qua quy trình sau:

1. Kiểm tra chất lượng công trình xây dựng

Việc kiểm tra được thực hiện trong suốt quá trình xây nhà để bảo đảm theo đúng khối lượng, chất lượng, kiểu dáng như trong bản thiết kế. Giám sát viên hoặc chủ nhà nên thường xuyên kiểm tra, khối lượng, chất lượng, quy cách, kiểu dáng. Sau khi hoàn thành, chủ nhà cùng giám sát viên cần kiểm tra và đối chiếu những phần chi tiết phát sinh thật rõ ràng.

2. Nghiệm thu khối lượng và chất lượng công trình xây dựng

Nghiệm thu phải được thực hiện đối với từng công việc, từng bộ phận, từng hạng mục công trình, nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng theo qui định của pháp luật.

Các bộ phận bị che khuất của công trình phải được nghiệm thu và vẽ bản vẽ hoàn công trước khi tiến hành các công việc tiếp theo. Những giấy tờ này cũng là cơ sở pháp lý để xin hoàn công sau đó.

Căn cứ vào thoả thuận và hợp đồng của các bên để tiến hành nghiệm thu một cách cẩn trọng và chi tiết.

Toàn bộ giấy tờ nghiệm thu cho từng phần mục là cơ sở pháp lý để hoàn công sau này.

Chú Ý: Những công trình bị che khuất phải được nghiệm thu ngay trước khi tiến hành việc xây dựng tiếp theo.

3. Hoàn công công trình

Hồ sơ hoàn công bao gồm tất cả những chứng từ liên quan đến quá trình xây dựng, thi công của công trình.

Để có bộ hồ sơ khớp với ngôi nhà sau thực tế thi công, hãy đề nghị chủ thầu lập hồ sơ cho bạn.

Hồ sơ hoàn công chính là bản vẽ thiết kế đã chỉnh sửa những chi tiết cấu tạo phù hợp với thực tế. Đây sẽ là cơ sở để bạn cải tạo những chi tiết ngầm của căn nhà trong quá trình sử dụng sau này.

HuynhGiaMoc Interior Design & Furniture